woensdag 20 mei 2009

In een professionele vzw is willekeurige uitsluiting niet mogelijk en zijn clausules opgenomen in de statuten om zulks te vermijden. Bijvoorbeeld uitsluiting enkel na overtreding van de statuten.