woensdag 20 mei 2009

In een professionele vzw is willekeurige uitsluiting niet mogelijk en zijn clausules opgenomen in de statuten om zulks te vermijden. Bijvoorbeeld uitsluiting enkel na overtreding van de statuten.

zondag 17 mei 2009

Deze weblog is ontstaan na vragen, geruchten en misverstanden die opduiken sinds begin april 2009 door de problemen van een vzw in Lanaken.
De uitsluiting van iemand uit de vzw SGL (ScholenGemeenschap Lanaken) gaat blijkbaar niet ongemerkt voorbij (hierover binnenkort meer informatie).

Alvast dank voor de steunbetuigingen.

Meteen kan ook getest worden of langs deze weg promotie kan gemaakt worden voor meer transparantie en professionalisme in schoolbesturen.

Een hele uitdaging want ondanks de wet op de openbaarheid van bestuur, deontologische codes, degelijke publicaties en scholing door de Guimardstraat, blijven heel wat schoolbesturen steken in alledaagse belangenverdediging.